บริการรถรับส่ง

Check-in
Check-out
Promo code

เช็คห้องว่าง

บริการรถรับส่ง

เปิดทุกวัน: 11:00 – 22:00 น.

ในขณะที่คุณอยู่ในพัทยาคุณอาจต้องการเดินทางและเลือกซื้อสินค้าในที่ต่าง ๆ   คุณเดินทางได้ง่ายขึ้นด้วยบริการ    รถรับส่ง ออกจากโรงแรมทุกชั่วโมง ระหว่างเวลา 11:00 – 22:00 นาฬิกา โดยเป็นบริการส่งเที่ยวเดียว (ขาไปเท่านั้น)    ไม่มีบริการรับกลับ   แต่หากคุณพบรถของเราในขณะที่เรากำลังส่งลูกค้า คุณสามารถขึ้นรถเพื่อกลับมายังโรงแรมได้

เวลาเปิดให้บริการ: 11:00 – 22:00 นาฬิกา

*Shuttle service will not be available during the pandemic COVID-19 situation for health and safety purpose

Other Facilities