ห้องพักผ่อนอ่านหนังสือ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม


ห้องพักผ่อนอ่านหนังสือของเราเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เวลาเปิดให้บริการ: 24 ชั่วโมง

Floor: Lobby Level

Thank you for your interest.
The hotel will contact you back within 7 days.