สถานที่ท่องเที่ยว

Siam Paragon

ระยะทาง:

Siam Discovery

ระยะทาง:

สยามสแควร์

ระยะทาง: 10 กม.

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ระยะทาง: 32 กม.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ระยะทาง: 19 กม.

รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ระยะทาง: 11 กม.

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)

ระยะทาง: 3.2 กม.

สยามเซ็นเตอร์

ระยะทาง: 10 กม.

พระพรหม 4 หน้า

ระยะทาง: 8.8 กม.

เซ็นทรัลเวิลด์

ระยะทาง: 8.8 กม.

ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม

ระยะทาง: 5.8 กม.

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ระยะทาง: 5.6 กม.

เมกาบางนา / อิเกียสโตร์ บางนา

ระยะทาง: 13.2 กม.

Thank you for your interest.
The hotel will contact you back within 7 days.