string(82) "https://atmindgroup.com/hotelamberpattaya/wp-content/uploads/2020/10/Exterior5.jpg"

แพ็กเกจ กักตัว 15 คืน 16 วัน

วันเข้าพัก
วันเช็คเอาท์
Adult
Child
Rooms
รหัสส่วนลด

เช็คห้องว่าง

แพ็กเกจ กักตัว 15 คืน 16 วัน

  • บริการรถรับจากสนามบินมายังโรงแรม
  • บริการอาหาร 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น)
  • บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงแรม
  • Smart TV พร้อมเคเบิ้ลทีวี ช่องไทยและต่างประเทศ
  • บริการ น้ำดื่ม 2 ขวด/วัน รวมทั้งชา/กาแฟภายในห้องพัก
  • บริการใบรับรองแพทย์ในวันเช็คเอาท์
  • บริการ Ambulance รับ-ส่ง ระหว่างโรงแรมและโรงพยาบาล 24 ชม.
  • บริการพยาบาลวิชาชีพประจำโรงแรมตลอด 24 ชม.
  • ฟรี บริการปรึกษาแพทย์ ผ่าน Telemedicine 24 ชม.

โปรโมชั่นอื่น